برگزاری کارگاه بازآموزی نظام حسابداری بخش عمومی و مراحل اجرایی سامانه یکپارچه مالی

برگزاری کارگاه بازآموزی نظام حسابداری بخش عمومی و مراحل اجرایی سامانه یکپارچه مالی

اداره کل راه وشهرسازی استان یزد میزبان مشاورمعاون برنامه ریزی ومدیریت منابع وزارت راه وشهرسازی ،معاونین ، ذیحسابان مسئولین ومدیران بخس مالی وحسابداری ادارات کل راه وشهرسازی استانهای کرمان، هرمزگان و کرمان جنوب بود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در راستای تکالیف قانونی مبتنی بر اجرای نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد حسابداری تعهدی و با برنامه ریزی وپیگیریهای مشاورمعاون برنامه ریزی مدیریت ومنابع وزارتخانه متبوع ،کارگاه بازآموزی نظام حسابداری بخش عمومی و مراحل اجرایی سامانه یکپارچه مالی در مدت ۲ روز با حضور مشاور معاون برنامه ریزی مدیریت منابع وزارت راه و شهر سازی، ناظر استقرار، معاونین ،ذیحسابان، مدیران بخش مالی  و حسابداری ادارات کل راه و شهر سازی استانهای کرمان ، کرمان جنوب ، هرمزگان و یزد ، برگزار شد .

در مراسم افتتاحیه این کارگاه مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان حاضر به موضوع اهمیت کارشناسی واعمال مدیریت صحیح درحوزه مالی پرداخت و توجه به این مقوله را مهم و ارزشمند دانست.

در ادامه این نشست، مشاورمعاون برنامه ریزی ومدیریت منابع ومجری سامانه یکپارچه مالی در خصوص اهداف استقرار سامانه یکپارچه گفت: نگرش کلی استقرار سامانه یکپارچه درسطح وزارتخانه و ادارات کل راه وشهرسازی استانها به سوی ایجاد بستری مناسب، جهت اجرایی شدن استانداردهای حسابداری  بخش عمومی و استقرارحسابداری تعهدی در واحدهای گزارشگر زیرمجموعه است . لذا مراحل کار به نحوی است که با استقرار سامانه یکپارچه مالی ، ضمن افزایش کنترل های داخلی ، نیازهای اطلاعاتی و مالی سطوح مختلف مدیریت واحدهای گزارشگر وسایر مراجع نظارتی و ذینفع های ارائه گزارش های مالی و مدیریتی  را به هنگام برطرف می نماید.

حسن اسفدیار در ادامه این خبر افزود : با توجه به اهداف وزارتخانه جهت عملیاتی شدن و به هنگام شدن اطلاعات سامانه یکپارچه مالی و تسلط کامل کاربران، نظام حسابداری بخش عمومی و مراحل اجرایی سامانه مزبور، با توجه به آموزش های قبلی ، باز آموزی می گردد و از طرف دیگر با توجه به اینکه مبانی نظری و تجربی در استقرار سامانه یکپارچه مالی و توسعه

آتی آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست، لذا با برگزاری این دورهها هم اندیشی وتبادل نظرات، تجربیات وهم افزایی اطلاعات مالی و حسابداری بین مدعوین ایجاد خواهدشد.

مشاورمعاون وزیر خاطرنشان کرد ؛اهمیت یکپارچه سازی این سامانه ، ایجاد وحدت رویه و یکسان  سازی فرآیندها و ثبت عملیات و رویدادهای مالی، گزارشگری مالی و همچنین تامین به هنگام و منسجم نیازهای اطلاعاتی و مالی بین سطوح مختلف مدیریت ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی ،ودرآینده، سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت متبوع خواهد بود .

وی در ادامه خاطر نشان کرد در مرحله اول این سامانه ، نرم افزار قرار دادها ، بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی نصب گردیده و مرحله استقرار کامل درستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در حال نهایی شدن می باشد. ودر ادامه با اعلام خبرراه اندازی سیستم انبار، اموال و تدارکات تا ۶ ماهه دوم سالجاری اظهار امیدواری کرد در نظرداریم  پس از استقرار سامانه یکپارچه مالی ، سامانه یکپارچه منابع انسانی را در ادارات کل راه و شهر سازی و سازمانها و شرکت های تابعه وزارت راه وشهرسازی تهیه و نصب و راه  اندازی نماییم .

وی در پایان از مدیرکل و معاون مدیریت و منابع انسانی  و کلیه همکارانشان در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد بخاطر برگزاری این  نشست تقدیر و تشکر نمود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    اداره کل راه و شهرسازی استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات