بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از فاز یک و ۲ پرورش ماهی شهید احمدیان

بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از فاز یک و ۲ پرورش ماهی شهید احمدیان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات