کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ...

کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ...

در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه ۳ برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور پرسنل و کارشناسان معاونت های خدمات شهری، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری و فرهنگی منطقه ۳ در مجتمع دکتر مبین برگزار شد، مباحث مربوط به چگونگی مدیریت و هدایت رواناب سطحی از جمله مشکلات ناشی از رواناب ها، اهداف مدیریت رواناب ها، مشکلات و مسائل شبکه های جمع آوری، نحوه محاسبه رواناب، طراحی هیدرولیکی کانال های آب سطحی ارائه گردید.
در ادامه این کارگاه رویکردهای نوین مدیریت رواناب های سطحی از جمله ایجاد چاهک های جذبی، ایجاد جوی باغچه ها، ایجاد ترانشه های نفوذ، احداث باغچه های باران زاد و احداث تالاب های مصنوعی برای حاضرین تشریح کرد.
شایان ذکر است این کارگاه تخصصی با همکاری مدیریت بحران شهرداری تبریز، مدیریت بحران منطقه ۳ و مرکز آموزش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات