پاسخی برای ابهامات پروژه منوریل از استاندار دریافت نکردیم

پاسخی برای ابهامات پروژه منوریل از استاندار دریافت نکردیم

www.bananews.irاگر این ابهامات و سوالات به صورت رسمی پاسخ داده می شد شاید لزومی نداشت که سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و چند و چون کار را مورد بررسی و بازرسی قرار دهند.

عضو شورای اسلامی استان قم گفت:هنوز پاسخ مناسب و شفافی برای سوالات فنی پروژه منوریل از استاندار دریافت نکردیم.

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، عضو شورای اسلامی استان قم گفت:به دنبال تأکید استاندار قم مبنی بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی در اجرای پروژه های عمرانی قم در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بیان داشت:از زمان شروع عملیات اجرایی پروژه منوریل قم پیوسته ابهامات و سوالات ما از مجریان و بخصوص سازمان قطار شهری قم که در رأس استاندار قرار دارد سوالات فنی بوده و از جمله اثرات فرهنگی اجرای این پروژه، اما پاسخ های لازم را دریافت نکرده ایم

به گفته باقر پناهی به دلیل آنکه طرح این سوالات و ابهامات به نوعی نقد عملکرد دولت در این خصوص تلقی می گردد موضوع را سیاسی جلوه می دهند و متأسفانه از این فضاسازی مفری به وجود می آید که کار اجرا بدون مطالعه ادامه پیدا کند و از طرفی استاندار نیز اخیراً تأکید بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی برای پروژه های عمرانی را دارد سوال ما از این است آیا پروژه منوریل قم رد پای فرهنگی ندارد؟ آیا این پروژه پیوست فرهنگی نمی خواهد؟آیا به هم ریزی سیما و منظر شهر قم و هویت زدایی از چهره این شهر مقدس تبعات فرهنگی ندارد؟

باقرپناهی افزود:اگر این پروژه پیوست فرهنگی دارد چرا این پیوست به علما و بزرگان این شهر و کارشناسان و متخصصین این کشور عرضه نمی‌شود؟

او همچنین گفت:آیا شورای محترم و وزین فرهنگ عمومی استان قم سوالی از پیوست فرهنگی این پروژه نکرده است؟ آیا تولیت محترم آستانه مقدسه قم بیم آن را ندارند که در این وهله از تاریخ شهر قم متولی آستانه مقدسه باشند و خدای نکرده اتفاقی به وقوع بپیوندد که شأن حرم کریمه اهل بیت را مخدوش کند؟

باقر پناهی در ادامه افزود:در هر صورت اگر این ابهامات و سوالات به صورت رسمی پاسخ داده می شد شاید لزومی نداشت که سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و چند و چون کار را مورد بررسی و بازرسی قرار دهند اما به نظر می رسد ورود سازمان محترم بازرسی کل کشور می تواند اگر این پروژه توجیه فنی ، اقتصادی و فرهنگی ندارد از هدر رفت بیت المال و هویت زدایی از چهره مقدس شهر قم جلوگیری به عمل آورد.

    نظرات