بازدید دکتر ظهرابی معاونت محترم محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان، دکترجزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان و هیات همراه از ذخیرگاه طبیعت سیرجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات