کارگاه آموزشی جلب مشارکتهای مردمی جامعه محلی در حفاظت از خرس سیاه آسیایی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات