یکی از شکارچیان غیرمجاز پرندگان منطقه پاسیب شهرستان کرمان توسط گشت سیار حفاظت محیط زیست شهرستان بدام افتاد

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان نیروهای اجرایی گشت سیار شهرستان کرمان طی یک عملیات گسترده وبرنامه ریزی شده موفق به دستگیری شکارچی غیر مجازی که درحال شکارپرنده کبک درمنطقه شکارگاه پاسیب از مناطق آزاد شهرستان کرمان بود شدند.
رئیس اداره شهرستان کرمان گفت ازمتخلف یاد شده یک قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قطعه پرنده کبک بهمراه ادوات شکاروصید کشف و ضبط گردیده است.
همچنین لازم بتوضیح است فرد خاطی هم اکنون در حال سیر دیگر مراحل قانونی نسبت به تخلف انجام شده می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات