باز دید معاون عمرانی استانداری و نماینده محترم شهرستان عجب شیروفرماندار وشهردار تلاشگر شهر از کنار گذر شهرستان عجب شیر

باز دید معاون عمرانی استانداری و نماینده محترم شهرستان عجب شیروفرماندار وشهردار تلاشگر شهر از کنار گذر شهرستان عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات