عملیاتی کردن تعریض بازسازی پل ابرو آخر بلوار شهدا جلو کلانتری توسط شهرداری عجب شیر

عملیاتی کردن تعریض بازسازی پل ابرو آخر بلوار شهدا جلو کلانتری توسط شهرداری عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات