شروع آسفالت ریزی راه روستایی در بستان آباد

شروع آسفالت ریزی راه روستایی در بستان آباد

به گزارش رئیس اداره راه و شهرسازی بستان آباد آسفالت ریزی روستای بنفشه درق شروع شد.

طول مسیر یاد شده یک کیلومتر، عرض آسفالت آن پنج و نیم متر و ضخامت آسفالت آن شش سانتی متر می باشد که با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال اجرا می گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات