ادامه جدول کشی سطح شهر


ادامه جدول کشی سطح شهر (جاده سلماس - تازه شهر)


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سلماس

  منبع خبر

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس یک شهرداری در شهر سلماس می باشد

   نظرات