بازدید شهردار محترم وشورای اسلامی شهر از روند پیشرفت آب رودر اخربلوار شهدا

بازدید شهردار محترم وشورای اسلامی شهر از روند پیشرفت آب رودر اخربلوار شهدا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات