تجدید آگهی تبدیل سرقفلی به مالکیت تعداد محدودی از مغازه های بازار آراز

شهرداری جلفا در نظر دارد مستنداً به مجوز شورای اسلامی محترم شهر جلفا نسبت به تبدیل سرقفلی به مالکیت تعدادی از مغازه ها ی مجتمع تجاری آراز در مدت معین و محدود اقدام نماید. بدینوسیله مراتب به صاحبان سرقفلی مغازه ها اطلاع رسانی میشود تا پایان شهریور ماه با مراجعه به شهرداری اقدام فرمایند . ضمنا هزینه های مربوطه به انتقال سند برعهده متقاضی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات