انتخاب اعضای هیئت ریسه شورای اسلامی شهر

پورخلیل رئیس ماند - حسن زاده نائب رئیس شد
بر اساس انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر ایلام عبدالرضا پورخلیل با چهار رای از هفت رای اعضا بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر ایلام در سمت خود ابقاء شد
در این انتخابات حسن زاده بعنواننائب رئیس شورا، اقبالی بعنوان خزانه دار، جانبخشی بعنوان منشی اول، کرمی بعنوان منشی دوم و میرزاد به عنوان سخنگوی شورای شهر ایلام انتخاب شدند
لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایلام

  منبع خبر

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام

  شهرداری ایلام یک شهرداری در شهر ایلام می باشد

   نظرات