مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بروجن به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان معرفی شد

مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بروجن به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان معرفی شد

درنشستی با حضور فرماندار,روسای  ادارات , شهرداران ,بخشداران ,خبرنگاران و.. ازخبرنگاران فعال و روابط عمومی های برتر شهرستان  تجلیل شد
د ر این نشست از زینب حاجی مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجن به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان تقدیر به عمل آمد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات