پایان عملیات اجرای پروژه مسیل شرقی شهر اردل

پایان عملیات اجرای پروژه مسیل شرقی شهر اردل

IMG ۲۰۱۸۰۸۰۶ ۰۸۴۳۴۲

IMG ۲۰۱۸۰۸۰۶ ۰۸۴۰۲۴

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اردل

  منبع خبر

  شهرداری اردل

  شهرداری اردل

  شهرداری اردل یک شهرداری در شهر اردل می باشد

   نظرات