رفع موانع و سد معبر توسط واحد خدمات شهری شهرداری جغتای

رفع موانع و سد معبر توسط واحد خدمات شهری شهرداری جغتای

۱۶۹۴۲۰۰

توجه: (تصاویر متعلق به جغتای نبوده و صرفا جهت نشان دادن موارد مختلف سد معبر قرار گرفته است)

یکی از موارد تخلفات شهری که امروزه به صورت معضلی گریبان‌گیر جامعه شهری است پدیده سد معبر است که خود دارای انواع گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست‌فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا و اشغال پیاده‌روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. اینگونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغ‌های عمومی را فراهم آورد.
شهرداری‌ها برابر تکلیف مقرر در تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف هستند از سد معابر عمومی به عنوان ملک عمومی حفاظت و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کنند. استفاده از معابر عمومی، پیاده‌روها، میدان‌ها، پارک‌ها، باغ‌ها و سایر اماکن عمومی حق طبیعی همه شهروندان است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع استفاده مشروع آنها شده و یا از آنها استفاده غیرمجاز کند.

در همین راستا واحد خدمات شهری شهرداری جغتای با تشکیل  اکیپ رفع سد معبر از مورخ ۹۷/۰۵/۲۷ جهت بازگشایی پیاده رو ها  اقدام به رفع موانع و سد معبر ها خواهد نمود.

لذا از همشهریان محترم تقاضا دارد افرادی که به هر شکل باعث سد معبر در پیاده رو ها و اماکن عمومی شده اند در اسرع وقت نسبت به بازگشایی و رفع ان اقدام نمایند در غیر اینصورت شهرداری نسبت به جمع اوری ان اقدام خواهد کرد و همچنین مالکین اموال مذکور جمع آوری شده  موظند حد اکثر ظرف مدت دو هفته با در دست داشتن مدارک معتبرمالکیت به شهرداری جغتای مراجعه و پس از پرداخت هزینه مربوطه(اعم از هزینه حمل و نقل- انبارداری و…)اموال خویش را دریافت دارند. بدیهی است پس از گذشت مهلت مذکور ، طبق مقررات مربوط به اموال مجهول المالک اقدام خواهد شد.

” روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی جغتای”

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات