آغاز عملیات آرماتور بندی و قالب بندی مخزن ۲۰۰ متر مکعبی

آغاز عملیات آرماتور بندی و قالب بندی مخزن ۲۰۰ متر مکعبی

آغاز عملیات آرماتور بندی و قالب بندی مخزن ۲۰۰ متر مکعبی  جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب

۱۲۳۴

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات