کاهش سرفاصله زمانی خط یک قطارشهری به ۵ دقیقه

کاهش سرفاصله زمانی خط یک قطارشهری به ۵ دقیقه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات