مجموعه آبی گلشهر با زمین فوتبال، والیبال و فرهنگسرا تکمیل شود/ ایجاد ...

مجموعه آبی گلشهر با زمین فوتبال، والیبال و فرهنگسرا تکمیل شود/ ایجاد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات