حضور فعال شهرداری مبارکه در نمایشگاه بین المللی "شهرگردشگر"/قسمت سوم

حضور فعال شهرداری مبارکه در نمایشگاه بین المللی "شهرگردشگر"/قسمت سوم

حضور فعال شهرداری مبارکه در نمایشگاه بین المللی "شهرگردشگر"/قسمت سوم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات