اولین همایش علمی- پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل

اولین همایش علمی- پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل

بنانیوز- اولین همایش علمی-پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیرعامل برگزار می شود.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این همایش توسط پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی در ۲ روز در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ برگزار می‌گردد.

اهداف برگزاری همایش

ایجاد حساسیت در بدنه مدیریتی، علمی و پژوهشی سازمان‌ها و مراکز تخصصی برای ایفای نقش در موضوع پدافند غیر عامل

طرح نیازهای پدافندی دستگاه‌های ذی‌ربط و دستیابی به مبانی نظری، ایده‌ها و مسیرهای عملیاتی در جهت تأمین نیازها

استخراج پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی از ایده‌ها و مسیرهای عملیاتی منتخب و حمایت از آنها

ایجاد نگرش، تفکر و راهکارهای پدافندی در تصمیمات و طرح‌های سازمان‌ها و مراکز تخصصی

استفاده از فضای علمی و تحقیقاتی و دستاوردهای نوین علم و تکنولوژی در موضوع پدافند غیر‌عامل

برنامه زمان بندی همایش

زمان ارسال اصل و چکیده مقالات : حداکثر تا ۱ اسفندماه سال ۱۳۸۹ ه.ش.

زمان اعلام نتایج نهایی مقالات : ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۸۹ ه.ش.

زمان ثبت نام نهایی: حداکثر تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۰ ه.ش.

زمان برگزاری همایش شهرسازی : روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ ه.ش.

زمان برگزاری همایش معماری : روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ ه.ش

آدرس دبیرخانه:

تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده آمایش و پدافند غیر عامل، پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی، دبیرخانه همایش.

تلفن :(داخلی ۱۱۳)۲۲۹۷۰۲۲۹ و۲۲۹۷۰۲۲۷-۰۲۱ فکس: ۲۲۹۷۰۲۴۳-۰۲۱

سایت اختصاصی همایش: www.DUPA.ir

پست الکترونیکی اختصاصی همایش: DUPA@mut.ac.ir

 

    نظرات