تمدید مهلت استفاده از دستورالعمل جبران کسری نمرات آزمون ورود به حرفه مهندسی سال ۱۳۸۷تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۰

تمدید مهلت استفاده از دستورالعمل جبران کسری نمرات آزمون ورود به حرفه مهندسی سال ۱۳۸۷تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۰

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irبه نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مدیر کل محترم امور مقررات ملی ساختمان طی نامه شماره ۶۴۴۵۱/۴۲۰/۸۹ مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ اعلام نمود:

نظر به آنکه تعدادی از شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسی رشته معماری مورخ شهریور و اسفند ماه ۱۳۸۷ که مشمول دستورالعمل جبران کسری نمره می‌شده‌اند به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه جدید اجرایی نحوه تمدید و تاخیری که در برگزاری این دوره‌ها به وجود آمد، موفق به گذراندن دوره‌های مورد نیاز نگردیدند، با عنایت به درخواست‌های مکرر سازمان‌های مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و همین‌طور تعدادی از اعضای این سازمان‌ها مبنی بر تمدید مهلت استفاده از دستورالعمل جبران کسری نمرات، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند مهلت اخذ گواهی قبولی آزمون پایان دوره آموزشی مربوط به دوره‌های جبران کسری نمره، فقط برای شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه سال ۱۳۸۷(شهریورماه و اسفندماه) تا پایان خرداد سال ۱۳۹۰ تمدید گردید.

 

 

 

    نظرات