رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر : ️۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز اضافه می شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر : ️۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز اضافه می شود

منبع خبر

شورای شهر اهواز

شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

    نظرات