مهدیشهر اولین شهر هوشمند استان سمنان/ نکاتی در مورد کارت شهروندی

مهدیشهر اولین شهر هوشمند استان سمنان/ نکاتی در مورد کارت شهروندی

مهدیشهر اولین شهر هوشمند استان سمنان:

کارت شهروندی:

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مهدی شهر

    منبع خبر

    شورای شهر مهدی شهر

    شورای شهر مهدی شهر یک شورای شهر در شهر مهدى شهر می باشد

      نظرات