افزایش نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز

افزایش نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر شهر شیراز

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «نواب قایدی » سخنگوی شورای شهر گفت: بر اساس این لایحه نرخ تاکسی‌های گردشگری ۲۰درصد، سایرتاکسی‌ها ۱۵درصد و سرویس مدارس۱۵درصد افزایش یافت.
قائدی گفت: بر اساس این لایحه نرخ اتوبوس بر مبنای پیمایش به صورت کیلومتری و بر اساس ورودی ۲۵۱۷ریال و به ازای هر کیلومتر پیمایش خط ۱۳۰ریال است.
وی افزود: نرخ مینی بوس نیز بر اساس ورودی ۴۵۰۰ریال و به ازای هر کیلومتر پیمایش خط ۹۱ریال در این لایحه در نظر گرفته شد.
همچنین لایحه شهرداری شیراز  مبنی بر تعرفه هزینه خدمات و صدور پروانه فعالیت وسایل نقلیه شرکتهای حمل و نقل با اکثریت ارا تصویب شد.
شورای اسلامی شهر شیرازدر پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، لایحه شهرداری مبنی بر تعرفه هزینه خدمات و صدور پروانه فعالیت وسایل نقلیه شرکتهای حمل و نقل با اکثریت ارا تصویب شد.
بر اساس این لایحه به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به دریافت هزینه خدمات فعالیت حمل ونقل بار درون شهری برابر با جدول پیوست ممهور به مهر شورا اقدام شود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات