رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

رنگ آمیزی و سامان دهی صندوق های زباله در منطقه یک شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان با اعلام این خبر افزود:جهت رفاه حال شهروندان و پاکیزگی شهر و برای جمع آوری پسماند خانگی صندوق های زباله در نقاط مختلف شهر جانمایی شده است.که این صندوقها چها رنوبت در شبانه روز تخلیه و به میدان دفن زباله منتقل میشوند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رفسنجان

    منبع خبر

    شهرداری رفسنجان

    شهرداری رفسنجان یک شهرداری در شهر رفسنجان می باشد

      نظرات