گفتگو مستقیم جناب آقای حاج رضا زارع زاده و مهندس نصرتی با شبکه سراسری رادیو گفتگو

گفتگو مستقیم جناب آقای حاج رضا زارع زاده و مهندس نصرتی با شبکه سراسری رادیو گفتگو

گفتگو مستقیم جناب آقای حاج رضا زارع زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر و دبیر پنجمین جشنواره ملی پسته ایران دامغان و جناب آقای مهندس نصرتی شهردار محترم و مسئول کمیته اجرایی پنجمین جشنواره ملی پسته ایران دامغان از محل استودیو مستقر در محوطه شهرداری دامغان با شبکه سراسری رادیو گفتگو

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات