بازدید از آخرین اقدامات شهرداری قم در زمینه رفع...

بازدید از آخرین اقدامات شهرداری قم در زمینه رفع...

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: در راستای تبادل تجربیات و کسب آخرین اطلاعات ازعملکرد شهرداری قم  در زمینهٔ رفع سدمعبر و ساماندهی مشاغل شهری، جمعی از مدیرا ن شهرداری قزوین از پروژه ه های شاخص و آخرین اقدامات این شهر بازدید کردند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین افزود: هدف از این بازدید تعامل در همکاری، تبادل اطلاعات و تجربیات  آشنایی با دست آوردها، اقدامات و برنامه های شهرداری قم در زمینه رفع تخلفات شهری و ساماندهی مشاغل شهری بود.

کاظمی اذعان کرد : در این بازدید ضمن دیدار با معاون خدمات شهری شهرداری قم و مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل از بازار خودرویی قم، شهرک صنوف و نیز اقدامات صورت گرفته در زمینهٔ جمع‌آوری و ساماندهی دست‌فروشان و رفع سد معبر در سطح شهر  بازدید به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات