مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر قزوین در دست...

مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر قزوین در دست...

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین ؛ محمد اسماعیل حافظی افزود : کشور ما از یکسو به علت موقعیت استراتژیک و راهبردی خود در منطقه و از سوی دیگر به علت ساختار اقلیمی وشرایط جغرافیایی طبیعی خویش در معرض انواع تهدیدات انسان ساخت و مخاطرات طبیعی قرار دارد که وقوع هر یک از این عوامل در صورت عدم آمادگی قبلی زمینه ساز بحران خواهد بود. در حقیقت پس از وقوع حوادث و تهدیدات ، برای محدود ساختن دامنه بحران ناشی از آن ها و عادی سازی اوضاع نیاز به رفتاری سازمان یافته است که فقط در صورت آمادگی قبلی ، کارایی و اثربخشی لازم را خواهد داشت.

حافظی خاطر نشان کرد : پدافند غیرعامل به مجموعه تمهیداتی اشاره دارد که با استفاده از ابزار مختلف آستانه مقاومت و بازدارندگی شهر ،کشور و منطقه را افزایش می‌دهد، که ضمن کاهش آسیب پذیری به نیروهای خودی به منظور حفظ داشته‌های مادی و معنوی ، نیروها وظرفیت لازم جهت وارد آوردن بیشترین آسیب‌ها را به نیروهای دشمن فراهم می آورد. بنابراین، توجه به امر پدافند غیرعامل به عنوان پیشگیری مطرح خواهد بود تا از این رهگذر در هنگام وقوع حادثه بتوان با کم ترین هزینه و امکانات در مقابل تهاجم ایستادگی کرد .

وی ادامه داد : پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در طرح ها و برنامه های شهری مورد توجه قرار گرفته است.چرا که امروزه در جنگ‌ها، شهرها هدف اصلی ویا به عبارت دیگر اصلی ترین عامل تهدید کشور‌ها محسوب می‌شوند، شهرها به منظور تضعیف روحیه، وارد آمدن صدمات اقتصادی و از هم گسیختگی نظام اجتماعی اهمیت بسیاری در صحنه و درگیری‌های سیاسی دارند. بنابراین، توصیه و توجه به مقوله پدافندغیرعامل در ضمن بهره مندی آن در مقیاس‌های مختلف در حوزه برنامه ریزی شهری و در طرح‌های توسعه و عمران(جامع) باید مورد توجه باشد .

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات