طرح تعریض خیابان امام

این بنا به مساحت ۴۲۷ متر مربع و ارزش ریالی ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملک شده  و در ازای این ملک در ضلع شمالی میدان، زمینی به مساحت ۱۲۷ متر مربع در اختیار مالک زمین موصوف قرار گرفته است.
تاکنون یک چهارم از املاک در طرح تعریض خیابان امام مورد تملک قرار گرفته است
لینک اصل خبر در سایت شهر دلیجان

    منبع خبر

    شهر دلیجان

    شهر دلیجان یک شهرداری در شهر دلیجان می باشد

      نظرات