۴۲ غار استان همدان شناسایی و درجه بندی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عادل عربی با بیان این خبر افزود: از ۴۲ دهنه غار شناسایی شده در استان همدان بالغ بر ۱۰ دهنه در مناطق حفاظت شده استان قرار گرفته است که مسئولیت حفاظت این غارها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در خارج از این مناطق بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
عربی ادامه داد: درجه بندی غارها بر اساس ارزش باستانیف دیرینه شناسی، میزان بازدید، ارزش زمین شناختی، ارزش آبشناسی و ارزش زیستی صورت می گیرد و از نظر اهمیت حفاظتی به چهار دسته درجه یک( دسترسی ممنوع)، درجه ۲ ( دسترسی محدود)، درجه ۳ (گردشگر پذیر) و درجه ۴ (دسترسی آزاد) تقسیم می شود.
وی با بیان اینکه کارگروه غارشناسی استان به منظور هم افزایی و سیاست گذاری در خصوص غارها تشکیل شده است اظهار کرد: تاکنون یازده جلسه کارگروه غارشناسی در استان همدان تشکیل شده است که اهدافی از جمله شناسایی غارهای، مطالعه غارها، حفاظت از غارهای در معرض تخریب، مدیریت  بهره برداری پایدار از غارها، شناسایی و پیگیری ثبت ملی و بین المللی غارهای واجد ارزش و تنظیم و تصویب دستورالعمل ها را دنبال می کند.
وی اضافه کرد: از مهمترین مباحث مطرح شده در کارگروه غارشناسی استان می توان به مواردی از جمله بررسی تعیین حریم و محدوده غار علیصدر، حقوق دولتی، بهره برداران، ملاحظات حقوقی و تعیین تکلیف واگذاری اراضی غار علیصدر، شناسایی و درجه بندی حفاظتی غارهای واجد ارزش استان، بررسی و معرفی به منظور ارتقای سطح ارزش حفاظتی برخی غارهای استان به اثر طبیعی ملی، بررسی فعالیت های معدنی و ساخت و سازها و سایر تعارضات در مجاورت غارهای طبیعی و ارزشمند استان و جلوگیری از دخل و تصرف های عمرانی و معدنی در مجموعه غارهای طبیعی استان و ... اشاره کرد.
وی اظهار کرد: معرفی غار سراب به عنوان اثر طبیعی ملی و متوقف شدن فعالیت شرکت معدنی که در سطح فوقانی غار فعالیت داشته از مهمترین دستاوردهای کارگروه غارشناسی استان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارهایی که در مورد غارها مغفول مانده است، عدم ارزش گذاری محیط زیستی این بوم سازگان ارزشمند است و متاسفانه به این دلیل و نیز به دلیل اینکه برآورد قاطعی از تعداد غارهای کشور نداریم، نتوانسته ایم جایگاه بین المللی ایران ایران را از نظر تعداد و کیفیت غارها به دست آوریم.
وی تصریح کرد: رعایت قوانین و استانداردهای حفاظتی و محیط زیستی، شرط اصلی بهره برداری پایدار از این منابع ارزشمند است .
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات