نقاشى دیوارى شهرک ایثار

نقاشى دیوارى شهرک ایثار

نقاشى دیوارى شهرک ایثار به همت سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهرداری گرگان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گرگان

  منبع خبر

  شهرداری گرگان

  شهرداری گرگان

  شهرداری گرگان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر گرگان می باشد

   نظرات