هیچ دولتی تاکنون به نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر توجه ویژه نکرده است

هیچ دولتی تاکنون به نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر توجه ویژه نکرده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات