هوای شهر مشهد با شاخص کیفی ۶۰ سالم است

هوای شهر مشهد با شاخص کیفی ۶۰ سالم است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات