صدور ۶۶ پروانه ساختمانی در شش ماه نخست سال ۹۷

صدور ۶۶ پروانه ساختمانی در شش ماه نخست سال ۹۷

شالی بگ سرپرست شهرداری منطقه پنج اراک در گزارشی به ارایه عملکرد منطقه در شش ماه نخست سال جاری در کلیه حوزه‌های کاری منطقه پرداخت و بیان داشت: صدور ۶۶ پروانه ساختمانی (اعم از مسکونی و تجاری)، صدور ۸ مورد اخطاریه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر وجود املاکی که دارای دیوار شکسته و خطر جانی برای عابرین و وسائط نقلیه داشته، صدور ۱۶ مورد اخطاریه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر می‌باشد، صدور ۲ مورد اخطاریه ماده ۱۱۰ قانون شهرداری مبنی بر وجود زمین یا بنا‌های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد از جمله اقدامات منطقه در حوزه اجرایی می‌باشد.

وی در ادامه افزود: تولید ۴۸۵۰ متر طول پل فلزی و نصب ۲۲۵ متر پل، تولید ۱۴ مترمکعب پل بتنی، تولید ۱۵۱۵ کیلوگرم دریچه فلزی، تولید ۵۹۵ کیلوگرم صفحه ستون، پخش و توزیع ۴۳۱ تن آسفالت توسط اکیپ دستی، ۸۲۰ مترمکعب سنگ فرش، ۱۷۲ مترمکعب بتن‌ریزی، ۴۶۰ سرویس خاک‌برداری ضایعات، ۱۹۴۰مترمربع تسطیح و رگلاژ، کندمان محل نصب پل‌ها و جداول ۲۷۴ متر طول، ۵۰۹۷ کیلوگرم آرماتوربندی، ۶۵۹ مترطول تخریب دیوار، ۱۹۰ مترمربع دیوارکشی، همکاری در رفع خطر از بناهای قدیمی طبق قانون شهرداری و انسداد ۱۰۹ ملک داری تخلف از جمله اقدامات واحد امانی منطقه پنج در شش ماهه نخست سال ۹۷ می‌باشد.

شالی بگ در خصوص عملکرد حوزه حفاری‌های منطقه در بازه زمانی مذکور بیان داشت: صدور ۴۴ مجوز حفاری جهت اجرای پروژه فاضلاب، صدور ۳۱ مورد مجوز آب‌زدگی و رفع پوسیدگی لوله آب، صدور ۲۱ مورد مجوز حفاری جهت توسعه شبکه مخابرات، صدور ۶۵ مورد مجوز حفاری انشعاب آب مودیان، صدور ۲۰ مورد مجوز حفاری جهت نصب علمک گاز مودیان از اقدامات انجام شده در حوزه حفاری منطقه می‌باشد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات