دستورالعمل اخذ رای الکترونیک ،  مراحل رای گیری و تعداد منتخبین هر یک از رشته ها در انتخابات هیات مدی...

دستورالعمل اخذ رای الکترونیک ، مراحل رای گیری و تعداد منتخبین هر یک از رشته ها در انتخابات هیات مدی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات