بازدید پرسنل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از شرکت فولاد مبارکه

طی بازدید پرسنل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از شرکت فولاد مبارکه در خصوص مسائل مختلف فضای سبز از جمله تغییر گونه ، روش های آبیاری ، دفع آفات و.. تبادل نظر و اطلاعات شد .

در این بازدید رئیسی مدیر عامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه همواره اصول علمی را در دستور کاردارد گفت : این شرکت بعنوان یکی از صنایعی است که تمام موضوعات را بصورت علمی دنبال می کند و در خصوص فضای سبز نیز تحقیقات و بررسی های خوبی انجام شده که استفاده از این تحقیقات و تجربیات راه را برای بسیاری مسائل از مسائل فضای سبز کوتاه و عملی می کنند.

وی با اشاره به اهمیت فضاهای سبز شهری گفت : این اهمیت تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید . در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد. فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می باشدو این موضوع وظیفه ما را برای حفظ و نگهداری فضای سبز در شرایط فعلی دو چندان می کند .

سعید رئیسی با اشاره به بحران خشکسالی افزود : بحران خشکسالی و شرایطی که برای فضای سبز شهر ایجاد شده است نیاز به انجام امور به صورت علمی و با استفاده از روش های نوین است که در گام اول به سمت اصلاح روش های آبیاری با سرعت بیشتری باید حرکت کرد . در این راستا۳۵۰۰۰ متر شبکه آبیاری تحت  فشار در فاز اول اجرا و بهره برداری شد ولی باید بگونه ای اقدام کرد که با توسعه روش های نوین آبیاری در آینده با مشکل مواجه نشویم .

مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از حذف هشت هکتار چمن  از پنجاه هکتار چمن موجود خبرداد و تصریح کرد : با توجه به محدودیت منابع آب مجبور به حذف تدریجی چمن هستیم و گونه های مقاوم را بعنوان جایگزین بررسی کردیم که با توجه به تجربیات شرکت فولاد برای جایگزینی گونه های مقاوم به دنبال انتخاب بهترین گونه ها هستیم .

مهندس فروجانی مدیریت فضای سبز شرکت فولاد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از باز شدن باب جدیدی از تعاملات و تبادلات علمی گفت: استفاده از تجارب و دانش علمی طرفین در حفظ و نگهداری فضای سبز برای بهبود شرایط آب و هوایی منطقه بسیار ضروری است . از این فرصت ها باید بیشتر استفاده کرد و بازدید های تخصصی و کارشناسی و به اشتراک گذاشتن تجربیات علاوه بر کاهش هزینه ، رسیدن به موفقیت را نیز تضمین می کند .

فروجانی با اشاره به اقدامات شرکت فولاد مبارکه در شرایط بحران خشکسالی  اضافه کرد : شرکت فولاد مبارکه ۱۵۰۰ هکتار فضای سبز دارد که چمن و گل های فصل از فضای سبزحذف شد .آبیاری درختان نیز برای صرفه جویی حداکثری در مصرف آب ۱۰۰ درصد بصورت قطره ای و با استفاده از پساب بهداشتی انجام میشود .برخی از گونه های گیاهی با این نحوه آبیاری سازگاری ندارند که مجبور به جایگزینی و حذف این گونه ها نیز شدیم .

در این دیدار از فضای سبز ، جنگل ها و گلخانه های تولید و نگهداری گیاهان زینتی این شرکت بازدید شد و طی جلسه ای موضوعات جمع بندی و قرار بر انجام بازدید های تخصصی به تفکیک گروه های تاسیسات ، ناظرین ، کارشناسان ، دفع آفات در آینده شد.

بازدید پرسنل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از شرکت فولاد مبارکه

طی بازدید پرسنل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از شرکت فولاد مبارکه در خصوص مسائل مختلف فضای سبز از جمله تغییر گونه ، روش های آبیاری ، دفع آفات و.. تبادل نظر و اطلاعات شد .

در این بازدید رئیسی مدیر عامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه همواره اصول علمی را در دستور کاردارد گفت : این شرکت بعنوان یکی از صنایعی است که تمام موضوعات را بصورت علمی دنبال می کند و در خصوص فضای سبز نیز تحقیقات و بررسی های خوبی انجام شده که استفاده از این تحقیقات و تجربیات راه را برای بسیاری مسائل از مسائل فضای سبز کوتاه و عملی می کنند.

وی با اشاره به اهمیت فضاهای سبز شهری گفت : این اهمیت تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید . در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد. فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می باشدو این موضوع وظیفه ما را برای حفظ و نگهداری فضای سبز در شرایط فعلی دو چندان می کند .

سعید رئیسی با اشاره به بحران خشکسالی افزود : بحران خشکسالی و شرایطی که برای فضای سبز شهر ایجاد شده است نیاز به انجام امور به صورت علمی و با استفاده از روش های نوین است که در گام اول به سمت اصلاح روش های آبیاری با سرعت بیشتری باید حرکت کرد . در این راستا۳۵۰۰۰ متر شبکه آبیاری تحت  فشار در فاز اول اجرا و بهره برداری شد ولی باید بگونه ای اقدام کرد که با توسعه روش های نوین آبیاری در آینده با مشکل مواجه نشویم .

مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری مبارکه از حذف هشت هکتار چمن  از پنجاه هکتار چمن موجود خبرداد و تصریح کرد : با توجه به محدودیت منابع آب مجبور به حذف تدریجی چمن هستیم و گونه های مقاوم را بعنوان جایگزین بررسی کردیم که با توجه به تجربیات شرکت فولاد برای جایگزینی گونه های مقاوم به دنبال انتخاب بهترین گونه ها هستیم .

مهندس فروجانی مدیریت فضای سبز شرکت فولاد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از باز شدن باب جدیدی از تعاملات و تبادلات علمی گفت: استفاده از تجارب و دانش علمی طرفین در حفظ و نگهداری فضای سبز برای بهبود شرایط آب و هوایی منطقه بسیار ضروری است . از این فرصت ها باید بیشتر استفاده کرد و بازدید های تخصصی و کارشناسی و به اشتراک گذاشتن تجربیات علاوه بر کاهش هزینه ، رسیدن به موفقیت را نیز تضمین می کند .

فروجانی با اشاره به اقدامات شرکت فولاد مبارکه در شرایط بحران خشکسالی  اضافه کرد : شرکت فولاد مبارکه ۱۵۰۰ هکتار فضای سبز دارد که چمن و گل های فصل از فضای سبزحذف شد .آبیاری درختان نیز برای صرفه جویی حداکثری در مصرف آب ۱۰۰ درصد بصورت قطره ای و با استفاده از پساب بهداشتی انجام میشود .برخی از گونه های گیاهی با این نحوه آبیاری سازگاری ندارند که مجبور به جایگزینی و حذف این گونه ها نیز شدیم .

در این دیدار از فضای سبز ، جنگل ها و گلخانه های تولید و نگهداری گیاهان زینتی این شرکت بازدید شد و طی جلسه ای موضوعات جمع بندی و قرار بر انجام بازدید های تخصصی به تفکیک گروه های تاسیسات ، ناظرین ، کارشناسان ، دفع آفات در آینده شد.

 • برای بزرگ نمایی کلیک کنید
 • برای بزرگ نمایی کلیک کنید
 • برای بزرگ نمایی کلیک کنید
 • برای بزرگ نمایی کلیک کنید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات