جلسه ی شهردار خرمشهر با پیمانکاران و ناظرین پروژه های عمرانی

جلسه ی شهردار خرمشهر با پیمانکاران و ناظرین پروژه های عمرانی

جلسه ی شهردار خرمشهر با پیمانکاران و ناظرین پروژه های عمرانی

شست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر..............

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات