نشست مشترک شهردار خرمشهر با کسبه بازار صفا

نشست مشترک شهردار خرمشهر با کسبه بازار صفا

نشست مشترک شهردار خرمشهر با کسبه بازار صفا

نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر با کسبه بازار صفا...........

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات