تشکیل کارگروه بازنگری تبلیغات محیطی سطح شهر

تشکیل کارگروه بازنگری تبلیغات محیطی سطح شهر

در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مصوب شد

تشکیل کارگروه بازنگری تبلیغات محیطی سطح شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری، سیما، منظر و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان از تصویب تشکیل کارگره بازنگری تبلغات محیطی سطح شهر طی چهلمین جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر گرگان، محمدابراهیم جرجانی با اشاره به ارائه گزارش سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری گرگان در خصوص قراردادهای تبلیغات شهری در این جلسه گفت: تبلیغات محیطی منبع درآمدی مهمی است و ساماندهی آن نیز از جمله ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری در این جلسه در حال حاضر ۸۶۰ متر مربع سازه تبلیغاتی در پل های هوایی، ۲۳۰ عدد لمپوست، ۱۰۹ عدد استند، ۲۰ پایه لایت باکس و ۵۰۸ مترمربع بیلبود برای تبلیغات محیطی در سطح شهر موجود می باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، سیما، منظر و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه بهترین راهکار در ساماندهی تبیلغات شهری بازنگری در قراردادها با توجه به زمان پایانی قراردادهای تبلیغات شهری می باشد، گفت: تعیین تکلیف موضوع تلویزیون شهری از جمله موضوعات مورد تاکید اعضای شورا  در این جلسه بود.

مهندس جرجانی ادامه داد: تراکم تبلیغاتی که مغایر با استانداردهای بین‌المللی باشد، زمینه دلزدگی و آزردگی خاطر مخاطبان را فراهم خواهد ساخت به مرور زمان از شمار مخاطبان خواهد کاست از این رو به منظور جلوگیری از فقدان جذابیت عمده تبلیغات چه از لحاظ ساختار و یا کیفیت طراحی باید با اعمال نظرات کارشناسی موضوع تبلیغات شهری باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه به منظور ساماندهی تبلیغات شهری تشکیل کارگروه بازنگری تبلیغات محیطی در شورای شهر پیشنهاد شد که این موضوع پس از تصویب در کمیسیون خدمات شهری با رای اکثریت برای بررسی و تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع می شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات