تداوم سکونت ساکنان بافت قدیم...

تداوم سکونت ساکنان بافت قدیم...

در راستای مطالعه و بررسی بمنظور ایجاد بسترهای مناسب جهت تداوم سکونت ساکنان بافت قدیم شهر یزد و در ادامه همراهی شهرداری یزد با مردم همزمان با ثبت جهانی شهر یزد، در اقدامی علمی و تحقیقاتی به منظور تدوین تسهیلات معمارانه، مدیریت شهری نسبت به تهیه طرح با همکاری پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد نسبت به تهیه و اجراء این مهم اقدام نمود.

مهندس فرهمند معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد با اشاره به موارد بالا اظهار داشت: این پروژه تحت عنوان طرح پژوهشی «رهیافتی در روز آمد نمودن خانه های قدیمی از طریق مطالعه و ثبت تجارب موجود در شهر یزد» تعریف شده است که جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد نسبت به اجراء این طرح عمل خواهند کرد.

بدین منظور جلسه بررسی طرح در دفتر معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد با حضور رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی استان، مشاورین و کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداری تشکیل شد.

در این نشست پس از ارائه و معرفی طرح پژوهشی و بحث و تبادل نظر مقرر شد مشاور طرح نسبت به آسیب شناسی خانه های قدیمی شهر یزد از جمله تغییر الگوی سکونت، بعد خانوار و ... ازابعاد مختلف و نیز بررسی موضوع معیشت و توان مالی ساکنان بافت و همچنین تعیین اولویت «ارزش ها» و «نیازها» و نیز اصالت به «کالبد» یا «زندگی» اقدام نماید.

شایان ذکر است جلسه بعدی بررسی طرح در نوزدهم مهر ماه با دستور کار « تبیین و تدقیق مبانی نظری طرح و ارائه مدل نظری توسط مشاور درخصوص تحوه مواجهه با مسئله احیاء و سکونت در خانه های قدیمی شهر یزد» برگزار خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات