طراحی کارخانه جنوب با رویکرد...

طراحی کارخانه جنوب با رویکرد...

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد از تهیه طرح تغییر کاربری و باززنده سازی کارخانه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد با رویکردی فرهنگی اجتماعی و متکی بر اقتصاد فرهنگی خبر داد .

مجتبی فرهمند گفت: با توجه به تاریخچه سایت پروژه بعنوان کارخانه نساجی تلاش بر این است که طرح مفهومی آن مبتنی بر تاریخ نساجی در شهر یزد باشد و بتواند این هنر و صنعت دیرینه مردمان و ساکنین شهر یزد را بصورت موازی معرفی سازد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد افزود: پتانسیل های فیزیکی سایت و فضای سبز کهن آن امکانات بسیار خوبی در ایجاد یک فضای شهری عمومی سر زنده پدید آورده است. همچنین ارزشهای معماری این بنا که نمایه هایی از معماری کهن این سرزمین را در ترکیب با یک کارکرد صنعتی نوین تر دارد، حفظ این میراث صنعتی را مهم می سازد.

فرهمند گفت: پروژه کارخانه جنوب در ترکیب با بوستان شهدای هفتم تیر و مجموعه موزه قصر آیینه، با کارکردی فرهنگی اجتماعی و متکی بر اقتصاد فرهنگی به یک مرکز عمومی شهر تبدیل خواهد شد که قادر است هزینه های خود را تامین و منبع درآمد پایداری برای مدیریت شهری و شهر یزد باشد.

وی افزود: پروژه هم اکنون در مرحله‌ مطالعات و برنامه ریزی های عملکردی، اقتصادی و ترافیکی قرار دارد و با هدف افزایش پهنه‌ گردشگری شهر یزد از مرکز به سمت کارخانه موجب ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و جذب توریست می شودو بتواند به توسعه فضاهای میانی بین بافت کهن تاریخی و کارخانه کمک کند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات