ارتباطات فرهنگی و خواهر خواندگی مورد توجه نظر قرار گیرد

سفیر اسپانیا در جلسه با اعضای شورای شهر بر آمادگی کشورش در همکاری حوزه گردشگری خبر داد
سفیر اسپانیا در جلسه با اعضای شورای شهر یزد بحث با تشریح گرشگری اسپانیا گفت: گردشگری در اسپانیا بسیار مهم توجه است و بیشترین جمعیت توریستی را دارا هستیم.
ادواردو لوپز بوسکتس ادامه داد: نه هزار اسپانیایی سال گذشته از ایران بازدید کردند و تقریبا نیمی از این افراد از متفکران اسپانیا هستند و این خود زمینه های ارتباطات فرهنگی را ایجاب می کند.
وی اظهار داشت: نکات مثبتی که در شهر یزد می بینیم بیش از آن چیزی است که در فضای مجازی وجود دارد.
سفیر اسپانیا به شناسایی نقاط مشترک دو شهر تاکید کرد و ادامه داد: خدمات ‌گردشگری و شهرسازی باید در اولویت قرار گیرد و باید نقاط مشترک دو شهر در جهت همکاری ها شناسایی گردد.

همکاری های مشترک در ارتباطات فرهنگی و خواهرخواندگی آغاز شود
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در دیدار با سفیر اسپانیا به پیشینه یزد اشاره و تصریح کرد: شهر یزد تاریخی، فرهنگی و محور کار ما گردشگری می باشد و یزد پتانسیل‌ این را دارد که وارد زمینه های همکاری در مباحث فرهنگی مشترک شود.
غلامعلی سفید افزود: موضوع ارتباطات فرهنگی و یا خواهر خواندگی می تواند در دستور کار قرار بگیرد و شهری در کشور اسپانیا است که شباهت زیادی با شهر یزد دارد و همچون شهر ما قسمتی از آن ثبت تاریخی شده و می توان از ویژگی های مشترک استفاده کرد.
انشاالله بتوانیم در زمینه های فرهنگی ارتباط و تعامل خوبی داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات