نیروهای شهرداری ارومیه ساماندهی شدند

نیروهای شهرداری ارومیه ساماندهی شدند

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه گفت:  نیروهای شهرداری ارومیه در قالب سه نیروی قراردادی، پیمانی و رسمی ساماندهی شدند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  صادق حسین دوستی اظهار  کرد:  با کمک فناوری های روز و بروز رسانی توانمندی های مدیران و همکاران شهرداری؛ میتوان بروکراسی اداری را کاهش داد تا روند رسیدگی به امورات شهروندان تسریع یابد .

وی  یادآورد شد: در حوزه منابع انسانی، تکمیل چارت اداری و ساختار نیروی انسانی که از سال گذشته آغاز شده،  امسال نیز تداوم داشت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه گفت: از  سال گذشته با توجه به ابلاغ چارت جدید شهرداری ارومیه از سوی وزارت کشور، به دستور شهردار ارومیه ساماندهی نیروها و انتصاب مدیران شهرداری بر اساس آن آغاز شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات