‍ پرداخت معوقات پرسنل شهرداری

‍ پرداخت معوقات پرسنل شهرداری


به گزارش طلوع کرمانشاه با مساعدت و پیگیری های مهندس حامد لعل بخش سرپرست شهرداری کرمانشاه و تلاش مدیران مناطق و سازمان ها پاداش معوقه سال ۹۷ پرسنل شهرداری و حقوق مردادماه پرسنل شرکت خدمات نوین پرداخت گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

    منبع خبر

    شهرداری کرمانشاه

    شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

      نظرات