‍ ‍ ‍ ‍ ‍ حضور مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرمانشاه در شهر،بندری کوبه پایتخت استان هیوگو کشور ژاپن

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ حضور مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرمانشاه در شهر،بندری کوبه پایتخت استان هیوگو کشور ژاپن


‍ ‍ ‍ ‍ ‍ حضور مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری کرمانشاه در شهر،بندری کوبه پایتخت استان هیوگو کشور ژاپن در دوره ظرفیت سازی مقابله باحوادث ومدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، غلامرضا شهبازی عضو تیم ۸نفره مدیران بحران سطح کشور اعزام شده به دوره ظرفیت سازی مقابله باحوادث کشور ژاپن بود که باتهیه وارائه لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

    منبع خبر

    شهرداری کرمانشاه

    شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

      نظرات