حضور شهردار و نیروهای خدمات شهر در سطح شهر جهت رفع آب گرفتگی معابر شهر

حضور شهردار و نیروهای خدمات شهر در سطح شهر جهت رفع آب گرفتگی معابر شهر

حضور شهردار و نیروهای خدمات شهر در سطح شهر جهت رفع آب گرفتگی معابر شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رضوانشهر

  منبع خبر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر

  شهرداری رضوانشهر یک شهرداری در شهر رضوانشهر می باشد

   نظرات