روز جهانی گردشگری بر همگان خجسته باد.

روز جهانی گردشگری بر همگان خجسته باد.

روز جهانی گردشگری بر همگان خجسته باد.
ابرکوه شهرنمونه گردشگری کشور
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابرکوه

  منبع خبر

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه یک شهرداری در شهر ابرکوه می باشد

   نظرات