عقد قرارداد مطالعات ساماندهی و احیا بافت تاریخی محله درب قلعه

عقد قرارداد مطالعات ساماندهی و احیا بافت تاریخی محله درب قلعه

عقد قرارداد مطالعات ساماندهی و احیا بافت تاریخی محله درب قلعه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابرکوه

  منبع خبر

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه یک شهرداری در شهر ابرکوه می باشد

   نظرات